Produkty

Lakovací boxy

Stříkací (lakovací) boxy jsou důležitou součástí každé moderní výroby. Správná volba metody a způsobu lakování zajišťuje nejen potřebnou ochranu proti korozi, ale i dekorativní a estetický vzhled lakovaných výrobků.


Stavební průmysl a výroba rozměrných výrobků, vyžadují speciální stříkací boxy, které budou odpovídat specifice stříkáni výrobků a konstrukcí. 

 

Společnost PAVALEX nabízí celou škálu zařízeni pro organizací lakovacích procesů:

 • lakovací a sušicí boxy
 • automobilové stříkací boxy a boxy pro přípravu povrchu
 • přípravny barev
 • sušicí boxy
 • práškovací boxy

 

  

Lakovací boxy můžou být použité jako samostatná jednotka, nebo v kombinaci s jiným specializovaným zařízením. V posledně uvedeném případě může být vytvořen celý cyklus přípravy a ochrany povrchu, například, v kombinaci s tryskáním nebo mycími boxy.


Nejčastěji jsou stříkací boxy vyrobeny ze sendvičových panelů, které mají uvnitř izolační materiály, jako například minerální vatu. Tradičně jsou tyto panely bíle barvy (vnitřní a vnější obložení z lakovaných ocelových plechu), které poskytuje dobrý odrazový povrch uvnitř boxu a barevné rozlišení. Samotné sendvičové panely jsou namontovány na ocelovém rámu, ke kterému se upevní pomocí šroubů. Rám stříkacího boxu je navržen s ohledem pouze na zatížení obvodových panelů (box je často umístěn ve výrobní hale).


Průmyslové stýíkací a sušící boxy jsou vybavené bloky větrání, vytápění a osvětlení (IP65 nebo ochranou proti výbuchu (Ex), systémem nasávacích a odsávacích filtrů, hlavní bránou.

 

Hlavními komponenty stříkacích a sušicích boxu

 1. Podloží
 2. Mříže nad odsávacími  kanály
 3. Filtry pro zachycení barev (Paint stop)
 4. Podloží odsávacích filtrů
 5. Osvětlení
 6. Vysoce výkonný stropní filtr
 7. Rozvaděč
 8. Hořák (plyn nebo nafta)
 9. Výměník tepla
 10. Předfiltr v přívodním kanálu
 11. Sací ventilátor
 12. Řídící klapka poloh  „stříkání/sušení“
 13. Dodatečný odsávací filtr
 14. Odsávací ventilátor
 15. Vzdušní klapka v odsávacím kanálu
 16. Tepelné čidlo vevnitř boxu
 17. Řízený elektromagnetický ventil
 18. Tepelná ochrana proti přetížení
 19. Senzor vstupní teploty vzduchu
 20. Senzor tlakového rozdílu
 21. Vzduchovod pro odvedení spalovacích plynů
 22. Potrubí pro přívod vzduchu
 23. Odsávací potrubí

 

Chceme si být jisti, že vámi zvolený stříkací box plně uspokojí vaše technické požadavky, správnou velikost a bude odpovídat rozpočtu. Naši odborníci na lakovací boxy jsou schopni zodpovědět vaše otázky a rádi vám pomůžou vybrat a zkompletovat ten správný stříkací box.


Nejdůležitější otázky, které musí být zodpovězeny zákazníkovi před volbou varianty lakovacího boxu:

 • Co stříkáme? Typ výrobku, jejich maximální a minimální velikost, druh povlaku.
 • Jaký by měl být výkon stříkání?
 • Kolik a jak často je potřeba stříkat?
 • Jaká velikost volné plochy pro instalaci stříkacího boxu?
 • Jaký je rozpočet?