Produkty

Tryskací kabiny

Tryskací kabiny se používají pro čištění malých a středních dílů, poskytují ekonomické a výkonně efektivní řešení pro přípravu povrchu. Dle principu použití, jsou rozdělené do dvou hlavních typů: sací tryskací kabiny a tlakové tryskací kabiny. Správná volba typu tryskací kabiny závisí na různých faktorech: maximální velikost a hmotnost čištěných dílců, materiál dílců, potřebný výkon pří tryskání, možnost odběru stlačeného vzduchu.

Sací tryskací kabina

U těchto kabin je použitý princip Venturiho trubice, který obsahuje brusné sání z nádrže přes speciální vytlačovací pistole, v které se odehrává spojení proudu vzduchu s brusivem. Mix proudu vzduchu a abrazivu se nasměrovává na opracovávaný povrch.


Tryskací kabiny tohoto typu mají jednoduchou konstrukci, patří k levnější variantě tryskacího zařízení.


Typické konstrukce tryskací kabiny sacího typu jsou zobrazené na obrázku níže.

 

 

No.:

Popis

1

Žarovka

2

Pozorovácí okenko

3, 4

Okenní těsnění

5

Zamek

6

Zamek

7

Lapač prachu

8

Rám

9

Klíka dvěří

10

Sácí hadice

11

Svorka

12

Ovládací skříňka

13

Bezpečnostni tlačitko

14

Tlačitko START

15

Tlačitko STOP

16

Gumove rukavice

17

Nožní pedál

 

Tlakové tryskací kabiny

U tohoto typu kabiny se používá tlaková nádoba (kompaktní tryskací přistroj), která se naplní abrazivem. V tlakové tryskací kabině je tlak stlačeného vzduchu vevnitř tlakové nádoby i v tryskací linii stejný. To znamená, že nevzniká žádný tlakový rozdíl, což umožňuje abrazivu z tlakové nádoby se přimíchat do proudu procházejícího stlačeného vzduchu v tryskací hadici a podat ho přímo do trysky. Tlaková tryskací kabina má jen jednu tryskací hadici, vybavenou tryskou.

 

Typ tlakové kabiny je uveden níže

 

 

 

No.:

Popis

1

Žarovka

2

Pozorovácí okenko

3, 4

Okenní těsnění

5

Zamek

6

Tryskací jednotka

7

Lapač prachu

8

Cyklón

9

Klíka dvěří

10

Podtlakovou hadice

11

Svorka

12

Ovládací skříňka

13

Bezpečnostni tlačitko

14

Tlačitko START

15

Tlačitko STOP

16

Gumove rukavice

17

Nožní pedál

18

Těsnění dveří

19

Odnímatelná skleněná

20

Vzduchová hadice

21

Tryskací abrazivní tryskový hrot stráž

22

Foukání trysky

23

Tryskání abrazivní hadice

24

Klíka

25

Sácí hadice

 

 

Přednosti

Sací tryskací kabina

Nízkorozpočtová cena. Indukční tryskací kabina má nižší náklady, než skoro stejně velká tlaková kabina.

Snadná instalace. Má méně dílů a ventilů, než tryskací kabina, což znamená jednoduší montáž  a snížení rizika poruchy.

Nižší spotřeba vzduchu a brusiva. Indukční pistole má obvykle průchozí vzduchový otvor, který vytváří vakuum pro přivádění abraziva do výstupní trysky, je téměř dvakrát menší, než je průměr výstupního otvoru konvenční trysky. To znamená, že při stejné velikosti trysky, spotřebuje indukční tryskací kabina jen část vzduchu, která by byla potřebná pro tryskací kabinu tlakového typu při stejném tlaku stlačeného vzduchu.

Možnost nepřetržitého čištění. Vzhledem k tomu, že indukční kabina nemá tryskací stroj, není nutné zastavovat a zmírňovat tlak v nádrži, aby umožnil zásyp nového abraziva. V tryskací kabině tlakového typu, je délka cyklu čištění určována kapacitou brusiva, která se vejde do nádrže tryskacího stroje.

Tlakové tryskací kabiny

Větší rychlost výtrysku abraziva. Tlaková tryskací kabina má větší únikovou rychlost abraziva, než indukční kabina, což znamená rychlejší čištění dílů.

Větší počet vytryskaného abraziva. Větší množství abraziva je dodáváno za jednotku času na pracovní plochu, při stejných velikostech tryskových otvoru. To se promítá do lepších výkonů, díky čemuž je možné čistit složitější výrobky.

Tryska se nachází ve větší vzdálenosti. Vzhledem k tomu, že abraziv z trysky se pohybuje vyšší rychlostí, než v případě indukční pistole, je možné tryskat z větší vzdálenosti od povrchu, který má být čištěn. To umožňuje zvětšit najednou opracovávanou plochu - což zvyšuje produktivitu.

Vysoký výkon. Tryskací kabiny tlakového typu jsou téměř čtyřikrát více produktivní než indukční kabiny.

 

Můžeme vyrábět sací a tlakové tryskací kabiny se standardními a nestandardními rozměry. Dodáváme tryskací kabiny od takových výrobců, jako jsou CLEMCO a PanBlast.