Produkty
Zařízení pro tryskací haly

Korečkový dopravník a čistič abraziva

Systém očištění (recyklace) abraziva je určen pro očištění od různých úlomků a prachu, jeho sběr na další návrat do tryskacího přístroje.


Hlavní část tohoto systému je abrazivní separátor. Tento přístroj nejčastěji pracuje jako součást systému sběru a recyklace abraziva, ale může být použit i jako samostatný přístroj.

Kompaktní abrazivní separátor pro mobilní využití

Tento separátor byl navržen speciálně pro mobilní využití, má malé rozměry a je jednoduchý v použití. Skládá se z malého zásobníku pro nakládání abraziva, kbelíčkového dopravníku, separátoru se sítem, vestavěného filtru-lapače prachu. Pokud potřebujete recyklovat v kterémkoliv místě tento použitý abraziv - takový separátor je nejlepší volbou: má kompaktní design pro dopravu, dobrý výkon pro očištění a nízké provozní náklady.

 

Stacionární kompaktní abrazivní separátor

Má stejný design, jako výše uvedený separátor, ale bez zásobníku pro nakládání abrazivu, navíc je dodatečně vybaveny speciálním mezizásobníkem pod rovinou výstupu separátoru (montuje se nad tryskacím přístrojem), kbelíčkový dopravník má větší délku.


Může být použit s automatickým podlahovým hrabicovým dopravníkem nebo jiným systémem sběru abraziva.


Kromě toho můžou být prováděny jak ve variantě s vestavěným lapačem prachu, ale i bez něj. Očištění abraziva od prachu probíhá za pomoci proudu vzduchu, produkovaného stacionárním ventilačním systémem tryskací kamery.

 

Standardní typy stacionárních abrazivních separátorů

Nejvíce používaným stacionárním separátorem pro čištění abraziva ve tryskací kameře, jsou modely separátorů s korečkovým dopravníkem s možností použití 1, 2 nebo 4 přístrojů současně.


Korečkový dopravník (1) dodává abraziv pomocí šroubu na rotační síto (4), které vytváří prvotní čištění abraziva od větších nečistot (nečistoty se odstraní ze separátoru přes speciální hadicí do cisterny 5). Potom se abraziv očistí od prachu proudem vzduchu (3). Proud vzduchu se získá odsáváním ze vzduchovodu stacionárního ventilačního systému tryskací kamery (8).

 

 

Konstrukční vlastnosti:

  • Navržen pro všechny typy abraziva
  • Vhodný pro všechny konfigurace tryskacích kamer
  • Přenosné zařízení jsou dostupné
  • Stacionární nebo mobilní využití