Produkty
Lakovací stroje MBP

Sada míchadlo s napájecím čerpadlem

E.650.00

Přečerpávací čerpadlo a míchadlo jsou namontovány na víku 200 l kontejneru. To zahrnuje pístové čerpadlo model PAT 1 BSL, pneumatický míchač E.700.720, regulátor vzduchu a spojení.

E.660.00

Přečerpávací čerpadlo a míchadlo jsou namontovány na víku 200 l kontejneru. To zahrnuje membránově čerpadlo model DP 100, pneumatický míchač E.700.720, regulátor vzduchu a spojení.