Produkty

Zařízení pro tryskací haly

Podlahový hrabicový sběr

Automatický hrabicový dopravník je navržen tak, aby automaticky sbíral použitý abraziv (ocelové broky, korund, skleněné korálky, atd.) uvnitř tryskacího boxu, s jeho další dopravou v systému regenerace abraziva. Nejčastěji hrabicový dopravník je v kombinaci s několika podélnými a jedním příčným modulem, v kterých je umístěn roznášecí rošt se speciálními hrabicemi.

Korečkový dopravník a čistič abraziva
Systém očištění (recyklace) abraziva je určen pro očištění od různých úlomků a prachu, jeho sběr na další návrat do tryskacího přístroje. Hlavní část tohoto systému je abrazivní separátor. Tento přístroj nejčastěji pracuje jako součást systému sběru a recyklace abraziva, ale může být použit i jako samostatný přístroj.
Vakuový systém sběru a čistění abraziva
Při použití této metody sběru a očištění abraziva je použit soubor zařízení, který se skládá z vakuového přístroje (průmyslový vysavač), zásobníku se separátorem, sací  podtlakové hadice a sací trysky pro abraziv. Muže být použito v kombinaci s automatickým podlahovým hrabicovým dopravníkem, když se abraziv podává ze zásobníku k separaci a akumulaci, za pomocí průmyslového vysavače, stejně jako samostatná zařízení pro ruční sběr a čištění abraziva (ocelové drti).
Filtrační jednotky

Během tryskacího procesu abrazivem, uvnitř pracovního prostoru tryskacího boxu se vytváří prach, který je v rozvířeném stavu. To významně snižuje viditelnost pro operátora, navíc prach dopadává na abraziv, což má za následek dodatečné zatížení separačního systému.

Pneumatické zdvihací plošiny

Zdvihací plošiny poskytují snadný a bezpečný přístup obsluhy k opracovávaným dílcům. Plošiny mají pneumatický pohon, jsou umístěny na stěnách haly, pohybují se podél všech tří os (plošina je 3-osa) a zvyšují bezpečnost obsluhy při provádění tryskacích nebo přípravných prácí. Ovládací panel zdvihací plošiny se nachází v kabině operátora.