Během tryskacího procesu abrazivem, uvnitř pracovního prostoru tryskacího boxu se vytváří prach, který je v rozvířeném stavu. To významně snižuje viditelnost pro operátora, navíc prach dopadává na abraziv, což má za následek dodatečné zatížení separačního systému.


Tento problém je vyřešen pomocí ventilační jednotky (filtru-lapače), který je určen k odstranění prachu z pracovního prostoru tryskacího boxu.


Specifikace filtrů – lapačů prachu: liší se v kapacitě výkonu propustnosti vzduchu, počet a typ kazet filtrů, místa instalace ventilátoru.


Nejpopulárnější a účinné jsou ventilační zařízeni s kazetovými filtry, ve kterých vstupní proud vzduchu vstupuje do spodní části lapače prachu, prach shromáždí ve filtrační vložce a očištěný vzduch se nasměruje do horní, „čisté“ části lapače prachu.


Při použití speciálních filtrů z polyesteru, emise prachu na výstupu filtru - lapače prachu, je velmi nízká. Například pří typickém použití ve tryskacím boxu, při použití ocelových broků jako abraziv, úroveň emisí není více než 3 mg/m³.

 

Složení typického filtru - lapače prachu:


Ventilátor. Filtry - lapače prachu jsou vybavené ventilátorem (přímý nebo řemenový pohon) požadovaného tlaku a výstupu vzduchu. Ventilátory jsou staticky i dynamicky vyvážené.


Kazetové filtry jsou hlavním filtračním prvkem - lapače prachu (větrací jednotka), který zajišťuje čištění odsávaného vzduchu na požadovanou úroveň čistoty.


Automatický systém čištění filtru. Kazetový filtr se automaticky čistí impulsy stlačeného vzduchu, které vyrábí tento systém. Skládá se z ventilů nainstalovaných na nadrži požadovaného objemu, čisticích trubic, elektronická řídící jednotka, která aktivuje otevření ventilů v předem stanoveném časovém intervalu a požadovanou dobu trvání impulsů. Otevírající se ventily vytváří silné impulzy stlačeného vzduchu z nádrže, který následně procházejí čistícími trubicí a Venturiho tryskou, umístěnou v horní části kazetového filtru.


Kuželovité silo. Silo se používá ke shromažďování prachu, který padá z filtrů. Může být vybaveno speciálním vypouštěcím ventilem nebo vyjímatelnou nadrží pro odstraňování nečistot.


Regulační klapka. Typu „motýl“, která se nachází v přední části sběrného zásobníku a slouží k regulaci průtoku odváděného vzduchu.

 

 

Vlastnosti:

  • možnost různých velikostí, konstrukcí a výkonu
  • umístění ventilátoru ze shora, nebo samostatně umístěný
  • Pro všechny typy suchého tryskání
  • Standardní účinnost čištění 99,99%, při velikosti částic 0,5 mikronu