Můžete

Tryskací zařízení určené pro přípravu kovových povrchů: odstraňování okuju, kovových zbytků po odlévání, rezu starých nátěrů, nečistot, zpevňování kovu, zdrsnění kovu.


Tryskací stroje různých typů (tryskací haly, tryskací zařízení) se používají především v podnicích, které jsou spojeny s výrobou kovových výrobků a konstrukcí: výroba a oprava železničních vagonů, loděnice, strojírenství, výroba potrubí, výroba mostových konstrukcí a mnoho dalších.


Toto zařízení lze použít také pro čištění jiných typů povrchů, jako je beton, kámen.


Přítomnost tryskacího, lakovacího a sušícího zařízení může výrazně zlepšit pracovní postupy, zvýšit produktivitu, zlepšit kvalitu výrobků, a v některých případech mohou ovlivnit rozhodování potenciálních zákazníků o umístění objednávky.


Naše skupina společností provádí celou řadu služeb: od vypracování projektu (inženýring), až po výrobu a dodávku výše uvedeného zařízení.

 

Komplexní inženýringoví projekt dodávký zařízení zahrnuje:

  • předběžné studie o potřebách stávajících technologických procesů, rozsahu a objemu výroby, stavu infrastruktury u zákazníka
  • výběr zařízení, příprava předběžného návrhu
  • projektování a dodávky potřebného technologického vybavení
  • projektování a výroba nestandardního zařízení
  • zajištění ochranných prostředků a technické dokumentace
  • zaškolení specialistů v pracovních postupech a bezpečnosti práce
  • zajištění servisu, záručních oprav, dodávky komponentů